1. acetylkoenzym A

  acetylkoenzym A, en tioester av ättiksyra och koenzym A.
 2. glukagon

  glukagon, polypeptidhormon bestående av 29 aminosyror, vilket bildas i så kallade A-celler (alfaceller) i bukspottkörtelns langerhansska öar.

 3. ANP

  ANP, atrial natriuretisk peptid, A-typ natriuretisk peptid, peptidhormon som bildas i hjärtats förmak; se natriuretiska hormoner.
 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. PostNord AB

  PostNord AB, Solna, moderbolag i en koncern som bedriver gränsöverskridande verksamhet inom kommunikation och logistik till, från och inom Norden.

 6. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.
 7. fettomsättning

  fettomsättning, kroppens upptag av fett från födan, fettets transport och omvandling i kroppen samt dess förbränning eller lagring.
 8. vektorprodukt

  vektorprodukt, i matematiken produkt av två vektorer i det tredimensionella rummet.
 9. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 10. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.