1. Sveg

  Sveg, centralort i Härjedalens kommun, Härjedalen (Jämtlands län), 180 km söder om Östersund; 2 543 invånare (2016).

 2. Postverket

  Postverket, tidigare benämning på det statliga verk för postbefordran som grundades 1636.
 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 5. nedslagskrater

  nedslagskrater, krater bildad vid en mindre himlakropps kollision med en större.
 6. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 7. suffix

  suffix, affix som placeras efter sin stam: sand- en, sand- ig.
 8. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.
 9. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 10. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.