1. acetylkoenzym A

  acetylkoenzym A, en tioester av ättiksyra och koenzym A.
 2. Pedro Meyer

  Meyer, Pedro, född 1935, spansk-mexikansk fotograf.
 3. steady state

  steady state, stationärt tillstånd, ett tillstånd i ett fysikaliskt eller kemiskt system som utmärks av att inga observerbara förändringar sker.
 4. hydrostatiska paradoxen

  hydrostatiska paradoxen, förhållandet att i ett kärl med en plan horisontell botten trycket på bottnen endast beror av avståndet till den fria vätskeytan men inte av kärlets form.
 5. gravitationslins

  gravitationslins, ansamling av materia i rymden, såsom en stjärna, en galax eller en galaxhop, som genom gravitationen bryter ljuset på liknande sätt som en glaslins.
 6. sfärisk trigonometri

  sfärisk trigonometri, samband mellan sidor och vinklar i sfäriska trianglar.
 7. orexin

  orexin, hypokretin, neuropeptider som bildas i hjärnans hypotalamus samt i vissa celler i tunntarmens slemhinna.
 8. feedback

  feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen.
 9. ANP

  ANP, atrial natriuretisk peptid, A-typ natriuretisk peptid, peptidhormon som bildas i hjärtats förmak; se natriuretiska hormoner.
 10. georgiska

  georgiska, gruzinska, ett kaukasiskt språk.