1. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.
 2. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 3. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 4. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 5. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.
 6. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 7. nedslagskrater

  nedslagskrater, krater bildad vid en mindre himlakropps kollision med en större.
 8. polariserat ljus

  polariserat ljus, amplitudvariation hos en ljusvåg som kan ske i två mot varandra vinkelräta riktningar eller vara en kombination av svängningar i dessa båda riktningar, vilka samtidigt är vinkelräta mot vågens utbredningsriktning.
 9. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 10. ANP

  ANP, atrial natriuretisk peptid, A-typ natriuretisk peptid, peptidhormon som bildas i hjärtats förmak; se natriuretiska hormoner.