1. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 2. glukagon

  glukagon, polypeptidhormon bestående av 29 aminosyror, vilket bildas i så kallade A-celler (alfaceller) i bukspottkörtelns langerhansska öar.

 3. narvar

  narvar, Arenaria, växtsläkte inom familjen nejlikväxter.
 4. gränsvärde

  gränsvärde, limes, ett centralt begrepp i matematiken.
 5. infinitiv

  infinitiv, infinit verbform som inte har någon egen betydelse utöver den som ligger i verbets stam.
 6. värmeväxlare

  värmeväxlare, apparat som åstadkommer utbyte av värmeenergi mellan medier som har olika temperatur.
 7. flygfiskar

  flygfiskar är fiskar.
 8. sociobiologi

  sociobiologi, studiet av sociala beteendens evolutionära uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur.
 9. triangel

  triangel är en plan geometrisk figur som har tre raka sidor och tre hörn.

 10. mikroskop

  mikroskop, instrument som ger en förstorad bild av föremål som är för små att studeras med blotta ögat.