1. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 2. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 3. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.
 4. karotener

  karotener, karotiner, ett antal viktiga naturliga färgämnen av terpentyp (tetraterpener), som strukturellt är mycket lika.
 5. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.
 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 8. polariserat ljus

  polariserat ljus, amplitudvariation hos en ljusvåg som kan ske i två mot varandra vinkelräta riktningar eller vara en kombination av svängningar i dessa båda riktningar, vilka samtidigt är vinkelräta mot vågens utbredningsriktning.
 9. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 10. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.