1. oanfrätt

  o`anfrätt adj., neutr. ~ ORDLED: o--an-frät-ta
  Svensk ordbok
 2. vinglig

  ving`lig adj. ~t ORDLED: vingl-ig
  Svensk ordbok
 3. grumlig

  grum`lig adj. ~t ORDLED: gruml-ig
  Svensk ordbok
 4. kölvatten

  kö`lvatten subst. kölvattnet ORDLED: köl--vatt-net
  Svensk ordbok
 5. bräddfull

  brädd`full adj. ~t ORDLED: brädd--full
  Svensk ordbok
 6. ogenomtränglig

  o`genomtränglig adj. ~t ORDLED: o--gen-om-träng-lig
  Svensk ordbok
 7. tränga sig

  träng`a sig verb trängde trängt, pres. tränger ORDLED: träng-er
  Svensk ordbok
 8. greppa

  grepp`a verb ~de ~t ORDLED: grepp-ar SUBST.: greppande; grepp
  Svensk ordbok
 9. spjutspets

  spju`tspets subst. ~en ~ar ORDLED: spjut--spets-en
  Svensk ordbok
 10. hjord

  hjo´rd subst. ~en ~ar ORDLED: hjord-en
  Svensk ordbok