1. separat

  1separa´t adj., neutr. ~ ORDLED: se-par-at
  Svensk ordbok
 2. illustration

  illustration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: il-lustr-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. strid

  1strid adj. stritt
  Svensk ordbok
 4. avbild

  a`vbild subst. ~en ~er ORDLED: av--bild-en
  Svensk ordbok
 5. typografi

  typografi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: typo-graf-in
  Svensk ordbok
 6. sökarljus

  sö`karljus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sök-ar--ljus-et
  Svensk ordbok
 7. könlös

  kö`nlös adj. ~t ORDLED: kön--lös
  Svensk ordbok
 8. litografi

  litografi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: lito-graf-in
  Svensk ordbok
 9. fördunkla

  fördunk´la verb ~de ~t ORDLED: för-dunkl-ar SUBST.: fördunklande, fördunkling
  Svensk ordbok
 10. apikal

  apika´l adj. ~t ORDLED: apik-al
  Svensk ordbok