1. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok
 2. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok
 3. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 4. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok
 5. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok
 6. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok
 7. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 8. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok