1. massverkans lag

  massverkans lag, en historiskt betingad benämning på villkoret för kemisk jämvikt.
 2. masscentrum

  masscentrum hos en kropp är den punkt som får accelerationen a enligt Newtons andra lag F=M·a, där M är kroppens massa och F är summan av alla yttre krafter som verkar på kroppen.
 3. A-lag

  A-lag [a`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: A--lag-et
  Svensk ordbok
 4. erfarenhet

  erfarenhet, filosofiskt begrepp med skiftande innehåll.
 5. Mendels lagar

  Mendels lagar, de regler för nedärvningen som Mendel år 1865 formulerade från sina korsningsexperiment med ärter (se genetik) och som kom att bilda grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen.
 6. absorptivitet

  absorptivitet, molär absorptivitet, mått på ett ämnes förmåga att absorbera ljus eller annan strålning.
 7. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 8. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 9. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 10. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).