1. Lionel Messi

  Messi, Lionel (Leo), född 1987, argentinsk fotbollsspelare (mittfältare och forward).

 2. Štefan Žáry

  Žáry, Štefan, 1918–2007, slovakisk författare.
 3. Poiseuilles lag

  Poiseuilles lag, formel för hur massflödet Q av en vätska eller gas (fluid) vid laminär strömning i ett rakt rör med cirkulärt tvärsnitt beror av tryckskillnaden Δ P mellan rörets ändar, fluidens kinematiska viskositet ν, rörets längd l och radie a:
 4. Lomnitz lag

  Lomnitz lag , empirisk relation upptäckt 1956 av den amerikanske geofysikern C. Lomnitz, som anger hur töjningen ε i berg ändras med spänning σ och tid t.
 5. slå trilla

  slå trilla, slå trissa, en under 1700- och 1800-talen mycket populär form av idrottslek, där två lag om vardera tre à fyra deltagare tävlade om att driva varandra fram och tillbaka på en landsväg.
 6. James Caan

  Caan, James, född 1939, amerikansk skådespelare.

 7. Arthur M. Okun

  Okun, Arthur M., 1928–80, amerikansk nationalekonom, professor vid Yale från 1963.
 8. Fyrstadsbrottningar

  Fyrstadsbrottningar, årliga brottningstävlingar i grupper om fyra lag, stadslag (eller motsvarande) 1928–76, klubblag sedan 1977.

 9. halvgrupp

  halvgrupp, en algebraisk struktur allmännare än gruppstruktur.
 10. Titius–Bodes lag

  Titius–Bodes lag, enkel empirisk regel för planeternas medelavstånd från solen.