1. liga

  li`ga subst. ~n ligor ORDLED: lig-an
  Svensk ordbok
 2. tät

  1tät adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. grå

  grå adj. ~tt, best. f. och plur. ~ el. ~a
  Svensk ordbok
 4. färdig

  fä`rdig adj. ~t ORDLED: färd-ig
  Svensk ordbok
 5. vakt

  vakt subst. ~en ~er ORDLED: vakt-en
  Svensk ordbok
 6. rätt

  3rätt subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~a ORDLED: rätt-en
  Svensk ordbok
 7. grov

  grov adj., komp. grövre [grö´v-], superl. grövst ORDLED: gröv-re
  Svensk ordbok
 8. lag

  2lag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lag-et
  Svensk ordbok
 9. nöd

  nöd subst. ~en ORDLED: nöd-en
  Svensk ordbok
 10. lott

  1lott [låt´] subst. ~en ~er ORDLED: lott-en
  Svensk ordbok