1. varva

  var`va verb ~de ~t ORDLED: varv-ar SUBST.: varvande (till 1 och 2), varvning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. motiv

  moti´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mot-iv-et
  Svensk ordbok
 3. bli

  bli äv. bli`va verb blev blivit, pres. blir äv. bliver ORDLED: bliv-it SUBST.: blivande
  Svensk ordbok
 4. hål

  hål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hål-et
  Svensk ordbok
 5. back

  1back subst. ~en ~ar ORDLED: back-en
  Svensk ordbok
 6. stuva

  stu`va verb ~de ~t ORDLED: stuv-ar SUBST.: stuvande, stuvning
  Svensk ordbok
 7. vika

  1vi`ka verb vek, vikit el. vikt, viken el. vikt, vikna el. vikta, pres. viker ORDLED: vik-er SUBST.: vikande, vikning
  Svensk ordbok
 8. täcka

  täck`a verb täckte täckt, pres. täcker ORDLED: täck-er SUBST.: täckande, täckning
  Svensk ordbok
 9. följa

  föl`ja verb följde följt, pres. följer ORDLED: följ-er SUBST.: följande
  Svensk ordbok
 10. stoppa

  stoppa [ståp`a] verb ~de ~t ORDLED: stopp-ar SUBST.: stoppande, stoppning; 1stopp (till 1 och 2)
  Svensk ordbok