1. till

  2till adv.
  Svensk ordbok
 2. belägga

  belägg´a verb belade belagt, pres. belägger ORDLED: be-lägg-er SUBST.: beläggande, beläggning (till 1--4); belägg (till 5)
  Svensk ordbok
 3. ordning

  ordning [å`rd-] subst. ~en ~ar ORDLED: ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 4. natur

  natu´r subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur-en
  Svensk ordbok
 5. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 6. värld

  värld [vä´rd] subst. ~en ~ar ORDLED: värld-en
  Svensk ordbok
 7. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 8. kraft

  kraft subst. ~en ~er ORDLED: kraft-en
  Svensk ordbok
 9. namn

  namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: namn-et
  Svensk ordbok
 10. efter

  1efter [ef`- äv. ef´-] prep.
  Svensk ordbok