1. substrat

  substrat, benämning som används på flera olika företeelser inom biologi och kemi:
  a) det underlag eller material som växter, svampar, lavar, bakterier och vissa ryggradslösa djur växer eller lever på eller i;
  b) näringsmedium vid odling av t.ex. bakterier eller svampar;
  c) viktig eller komplex del i en kemisk reaktion (i motsats till reagens);
  d) substans som i en enzymreaktion aktiveras och omvandlas;
  e) olösligt material som används för uppbyggnad av t.ex. ett färglack;
  f) fast yta på vilken ett lager av ett annat material deponeras.
 2. syntetiskt omdöme

  syntetiskt omdöme, enligt Kants terminologi ett omdöme där predikatets idé inte ingår i subjektets idé.
 3. spansk mat

  spansk mat, mat lagad i enlighet med spansk tradition.
 4. Gottfried Wilhelm von Leibniz

  Leibniz, Gottfried Wilhelm von, född 1 juli 1646, död 14 november 1716, tysk filosof och matematiker.
 5. ring

  ring, matematisk struktur där en addition och en multiplikation är definierade och där subtraktion alltid kan utföras.
 6. fototrofa bakterier

  fototrofa bakterier, fotosyntetiserande bakterier, heterogen samling bakterier med bakterieklorofyll eller klorofyll  a, som kan omvandla ljusenergi till kemisk energi via en ljusdriven ATP-produktion kallad fotofosforylering.
 7. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 8. invandringspolitik

  invandringspolitik, officiell benämning på invandringsreglering, dvs. principerna för utländska medborgares rätt att bosätta sig i Sverige.
 9. dräkt

  dräkt, en uppsättning kläder som bärs av en person samtidigt, eller ett plagg som utgör enda beklädnad.
 10. effektiv massa

  effektiv massa, storhet inom kondenserade materiens fysik: den massa som skall tillordnas en elektron i en kristall för att dess acceleration i ett yttre fält skall ges direkt av Newtons 2:a lag.