1. identitet

  identitet, likhet, den relation som karakteriseras av att den alltid råder mellan, och endast mellan, en individ (eller ett objekt) och individen själv (objektet självt).
 2. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.

 3. ring

  ring, matematisk struktur där en addition och en multiplikation är definierade och där subtraktion alltid kan utföras.
 4. Alfred Hitchcock

  Hitchcock, Sir Alfred, född 13 augusti 1899, död 29 april 1980, brittisk filmregissör, verksam inom brittisk film fram till 1939, därefter i Hollywood.

 5. reaktionskinetik

  reaktionskinetik, kemisk kinetik, läran om kemiska reaktioners hastighet.
 6. utvecklingsstörning

  utvecklingsstörning, vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.

 7. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 8. valspråk

  valspråk, ett ord, en ordförbindelse, en sats eller en mening som i förtätad form uttrycker en persons eller en institutions strävan eller ideal.
 9. dissociation

  dissociation ett kemiskt ämnes sönderdelning i enklare molekyler, atomer eller joner.
 10. Fyrstadsbrottningar

  Fyrstadsbrottningar, årliga brottningstävlingar i grupper om fyra lag, stadslag (eller motsvarande) 1928–76, klubblag sedan 1977.