1. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 2. transitiva verb

  transitiva verb, verb som konstrueras med ett eller två objekt (t.ex. laga, hitta, påstå; avundas, tilldela, beröva).
 3. genetisk jämvikt

  genetisk jämvikt, tillstånd där genfrekvenserna i en population bibehålls oförändrade generation efter generation.
 4. hastighetskonstant

  hastighetskonstant, parameter som multiplicerad med ingående koncentrationer enligt massverkans lag ger den kemiska reaktionshastigheten.
 5. intuitionism

  intuitionism, åskådning som framhäver intuitionens roll inom något visst område; se intuition.
 6. trefassystem

  trefassystem, det helt dominerande systemet för elförsörjning, grundat på bl.a. ett svenskt patent från 1890 av Jonas Wenström.
 7. SI

  SI, Système International d’Unités, det internationella enhetssystemet.

 8. Giorgio Armani

  Armani, Giorgio, född 1934, italiensk kläddesigner.
 9. mendelsk

  men´delsk adj. ~t ORDLED: mendel-ska
  Svensk ordbok
 10. veterinär

  2veterinä´r adj. ~t ORDLED: vet-er-in-är
  Svensk ordbok