1. Hagström

  Hagström, egentligen AB Albin Hagström , Älvdalen, dragspelsfirma startad av Albin Hagström (1905–52), på 1920-talet med importerade instrument, från 1932 med egen fabrikation.
 2. Ronneby

  Ronneby, kommun i Blekinge (Blekinge län).

 3. G A Berg

  Berg, Gustaf Axel, 1891–1971, möbelformgivare.
 4. flygindustri

  flygindustri, flygplansindustri, del av transportmedelsindustrin med tillverkning, reparation och tillsyn av flygplan och flygplansmotorer.
 5. ylleindustri

  ylleindustri, industrigren med tillverkning av filt, kard- och kamgarn samt vävnader avsedda för beklädnadsändamål, inredning eller tekniskt bruk.
 6. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 7. sparbank

  sparbank, bank utan enskilt vinstintresse med syfte att främja sparsamhet, en uppgift som i Sverige uppfylls genom bl.a. fullständig bankverksamhet, ekonomisk rådgivning, publiceringsverksamhet och opinionsbildning i sparfrågor.
 8. gruvindustri

  gruvindustri, näringsgren som innefattar brytning och behandling av malm (mineral som innehåller brytvärd metall). För gruvbrytningens moderna teknik, se bergteknik, bergsprängning och dagbrott, för dess teknikhistoria se gruvteknik.

 9. Kiruna

  Kiruna, kommun och tätort i Lappland (Norrbottens län).

 10. kanon

  kanon, artilleripjäs.