1. ABS-plast

  ABS-plast, termoplast som är en sampolymer av akrylnitril, butadien och styren.
 2. polystyren

  polystyren, polymer som framställs genom radikalpolymerisation av monomeren styren.
 3. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 4. varmformning

  varmformning, i plasttekniken formning av en uppvärmd skiva av termoplast, t.ex. ABS-plast eller akrylplast (PMMA), med hjälp av vakuum eller tryck mot en form följt av kylning.
 5. plastfolie

  plastfolie, tunt blad av plast.
 6. Enzo Mari

  Mari, Enzo, född 1932, italiensk designer, designteoretiker och konstnär.
 7. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 8. Vadstena

  Vadstena, kommun i Östergötland (Östergötlands län).