1. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 2. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 3. bondeuppror

  bondeuppror, väpnade revolter från bondebefolkningen mot olika former av förtryck från makthavarnas sida.
 4. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika; 24,4 miljoner km2, 582 miljoner invånare (2017).

 5. Slovakien

  Slovakien, stat i Centraleuropa.

 6. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 7. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 8. Tjeckoslovakien

  Tjeckoslovakien, 1918–92 statsbildning i mellersta Europa; 127 899 km 2, 15,6 milj. invånare (1992).