1. akrylat

  akrylat, samlingsnamn på polymerer och oligomerer framställda från akrylsyraestrar.
 2. akryl

  akryl är ett konstgjort ämne, en plast, som tål ljus och väder mycket bra.
 3. akryl

  akry´l subst. ~en ORDLED: akr-yl-en
  Svensk ordbok
 4. Acrilan

  Acrilan ®, handelsnamn på en syntetfiber av akryl.
 5. Dralon

  Dralon ®, märkesnamn för akrylfiber, tillverkad av Bayer AG, Tyskland.
 6. modakryl

  modakryl, sampolymer syntetfiber, bestående av 50–85 viktprocent polyakrylnitril.
 7. polyakrylnitril

  polyakrylnitril, PAN , polymer som är huvudkomponent i akryl- och modakrylfiber.
 8. syntetfiber

  syntetfiber är en lång och tunn tråd som framställs på konstgjord väg.
 9. emulsionsfärg

  emulsionsfärg, färg där bindemedlet är emulgerat i vatten.
 10. textilfärgning

  textilfärgning, behandling som syftar till att ge textila material och produkter önskad färgnyans på ett så hållbart sätt att den bibehålls under produktens livslängd.