1. kristallartrit

  kristallartrit, en grupp sjukdomar som kännetecknas av akuta inflammationer i en eller flera leder till följd av att kristaller av olika salter fälls ut.
 2. cito

  cito cito!, förr använd påskrift på läkemedelsrecept för att ange akut behov av medlet, numera ersatt med ”Brådskande”.
 3. tubulär

  tubulär, medicinsk term: som består av eller har samband med tunna rörformiga strukturer, t.ex. tubulär nekros, cellundergång i njurkanalerna, en av orsakerna till akut njursvikt.
 4. erytroblastopeni

  erytroblastopeni, brist på erytroblaster i benmärgen.
 5. pseudogikt

  pseudogikt, falsk gikt , efter äkta gikt den vanligaste kristallartriten.
 6. gastrit

  gastrit, inflammation i magsäckens slemhinna.
 7. mesenterialkärlsocklusion

  mesenterialkärlsocklusion, stopp i de blodkärl som försörjer tarmkanalen.
 8. exspektans

  exspektans, väntan, avvaktande; åtgärd vid en oklar situation i omhändertagandet av en sjuk person.
 9. rödsjuka

  rödsjuka, smittsam sjukdom hos gris som orsakas av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae.
 10. ljusdermatoser

  ljusdermatoser , hudsjukdomar som orsakas av ultraviolett strålning och i en del fall av den synliga strålningen i solljus.