1. grav

  2grav adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. skärpa

  2skär`pa verb skärpte skärpt, pres. skärper ORDLED: skärp-er SUBST.: skärpande, skärpning
  Svensk ordbok
 3. exspektans

  exspektan´s subst. ~en ORDLED: ex-spekt-ans-en
  Svensk ordbok
 4. skräck

  skräck subst. ~en ORDLED: skräck-en
  Svensk ordbok
 5. accent

  accent [aksen´t] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cent-en
  Svensk ordbok
 6. kris

  1kris subst. ~en ~er ORDLED: kris-en
  Svensk ordbok