1. hashimiter

  hashimiter,  en modern dynasti som närmast går tillbaka på Husayn ibn Ali, emir av Mekka och kung i Hijaz 1916–24, (vilken räknades som efterkommande till Muhammed) samt hans båda söner Faysal I och Abd Allah, som kom att härska i respektive Irak och Jordanien.
 2. mihrab

  mihrab, miḥrāb, nisch som anger den islamiska böneriktningen till Mekka ( qibla).
 3. ash-Shafii

  ash-Shafii (Abū ˙Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs ash-Shāfi˙ī), 767–820, muslimsk lärd, född i Gaza.

 4. nio

  nio, vid sidan av tre och sju det tal som oftast återkommer i magiska och mytiska sammanhang.
 5. Ahmadou Kourouma

  Kourouma, Ahmadou, 1927–2003, ivoriansk (franskspråkig) författare.
 6. al-Akhtal as-Saghir

  al-Akhtal as-Saghir, ( al-Akhṭal aṣ-Ṣaghīr), pseudonym för Bishara Abd Allah al-Khuri, 1884–1968, libanesisk poet.
 7. Harun ar-Rashid

  Harun ar-Rashid ( Hārūn ar-Rashīd ibn Muḥammad ibn ʽAbd Allāh), född ca 766, död 809, den femte kalifen inom abbasiddynastin (regent 786–809), centralfigur i flera av berättelserna i ”Tusen och en natt”.
 8. Abu Bakr

  Abu Bakr ( Abū Bakr ˙Abd Allāh), kallad as-Siddiq (’den trofaste’), född ca 573, död 634, den förste kalifen.
 9. Abu al-Ala al-Maarri

  Abu al-Ala al-Maarri ( Abū al-˙Alāʻ Aḥmad ibn Allāh al-Ma˙arrī), 973–1057, arabisk författare, verksam i Syrien.
 10. al-Mansur

  al-Mansur ( Abū Ja˙far ˙Abd Allāh al-Manṣūr ibn Muḥammad), född ca 709, död 775, abbasidisk kalif från 754, bror till dynastigrundaren Abu al-Abbas as-Saffah.