1. ibn

  ibn, son.
 2. Mirza Asadullah Ghalib

  Ghalib, Mirza Asadullah, Mirzā Asad Allāh Ghālib , 1797–1869, indisk författare.
 3. Johann Ludwig Burckhardt

  Burckhardt, Johann Ludwig, även kallad Ibrāhīm ibn ˙Abd Allāh, 1784–1817, schweizisk forskningsresande.
 4. al-Muizz

  al-Muizz ( al-Mu˙izz li-Dīn Allāh), född ca 930, död 975, den mäktigaste kalifen av fatimiddynastin (909–1171).
 5. al-Bukhari

  al-Bukhari ( Abū ˙Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā˙īl al-Bukhārī), 810–870, den främste av de sex stora sunnitiska traditionssamlarna, född i Buchara.
 6. Ahmad ibn Hanbal

  Ahmad ibn Hanbal, Aḥmad ibn Ḥanbal, 780–855, ”imamen av Bagdad”, teolog, jurist och traditionssamlare, grundare av den hanbalitiska rättsskolan.
 7. Muhammad Ahmad

  Muhammad Ahmad ( Mu­ḥam­mad Aḥ­mad ibn ˙Abd Allāh), al-Mahdi, 1844–85, politisk och religiös ledare i egyptiska Sudan.
 8. Khalid ibn al-Walid

  Khalid ibn al-Walid ( Khālid ibn al-Walīd), kallad Sayf Allah (arab., ’Guds svärd’), död 642, arabisk general som starkt bidrog till den inledande muslimska expansionen.
 9. al-Buhturi

  al-Buhturi, arabiska Abū ˙Ubāda al-Walīd ibn ˙Ubayd Allāh al-Buhṭurī, 821–897, arabisk poet av syrisk börd.
 10. Abdullah

  Abdullah ( ˙Abd Allāh ibn ˙Abd al-˙zīz), Abd Allah, född augusti 1924, död 23 januari 2015, kung av Saudiarabien 2005–15, son till Ibn Saud.