1. Östtimor

  Östtimor, stat i Sydöstasien.

 2. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 3. Panama

  Panama, stat i Centralamerika.

 4. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 5. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.

 6. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 7. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 8. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 9. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 10. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.