1. kapitulation

  kapitulation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kap-itul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. framstöt

  fram`stöt subst. ~en ~ar ORDLED: fram--stöt-en
  Svensk ordbok
 3. landstiga

  landstiga [lan`(d)-] verb landsteg landstigit landstigen landstigna, pres. landstiger ORDLED: land--stig-er SUBST.: landstigande, landstigning
  Svensk ordbok
 4. avancemang

  avancemang´ [-aŋs- el. -ans-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: avance-mang-et
  Svensk ordbok
 5. allians

  allians [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: al-li-ans-en
  Svensk ordbok
 6. ökenråtta

  ö`kenråtta subst. ~n ökenråttor ORDLED: öken--rått-an
  Svensk ordbok
 7. besegra

  bese´gra verb ~de ~t ORDLED: be-segr-ar SUBST.: besegrande
  Svensk ordbok
 8. kampanj

  kampan´j subst. ~en ~er ORDLED: kamp-anj-en
  Svensk ordbok
 9. liera sig

  lie´ra sig verb lierade lierat ORDLED: li-er-ar SUBST.: lierande, liering
  Svensk ordbok
 10. brohuvud

  bro`huvud subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: bro--huvud-et
  Svensk ordbok