1. skona

  sko`na verb ~de ~t ORDLED: skon-ar SUBST.: skonande, skoning
  Svensk ordbok
 2. marsch

  1marsch [mar´ʃ] subst. ~en ~er ORDLED: marsch-en
  Svensk ordbok
 3. axel

  ax´el subst. ~n axlar ORDLED: axl-ar
  Svensk ordbok
 4. villkor

  vill`kor subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vill--kor-et
  Svensk ordbok
 5. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 6. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok