1. Anna Maria Ehrenstrahl

  Ehrenstrahl, Anna Maria, 1666–1729, målare; dotter till David Klöcker Ehrenstrahl som också var hennes lärare.
 2. livskvalitet

  livskvalitet, viktigt och omstritt begrepp i medicinsk etik och hälsoekonomi.
 3. metabola syndromet

  metabola syndromet, metabolt angiopatiskt syndrom, insulinresistenssyndrom, kombination av störningar i ämnesomsättningen som är starkt förknippad med blodkärlssjukdom (angiopati) i form av ateroskleros.
 4. Henrik VIII

  Henrik VIII var kung i England 1509–1547.
 5. särartsfeminism

  särartsfeminism, feministisk riktning som menar att man i kampen för kvinnors lika rättigheter måste utgå från att kvinnor och män är biologiskt olika.

 6. John Gay

  Gay, John, 1685–1732, brittisk författare.
 7. mättnad

  mättnad, tillstånd då människan inte upplever något behov av att inta föda.
 8. ålderspyramid

  ålderspyramid, grafisk framställning av en populations fördelning på olika åldersklasser, t.ex. årsklasser; pyramiden visar antingen den procentuella fördelningen eller det absoluta antalet individer efter åldersklass (det sistnämnda kallas även antalspyramid).
 9. Anne-Marie

  Anne-Marie, född 1946, grekisk drottning, yngsta dotter till kung Fredrik IX och drottning Ingrid av Danmark, syster till Margrethe II.
 10. Anna själv tredje

  Anna själv tredje, bildframställning av den heliga Anna med Maria och barnet Jesus; se Anna (jungfru Marias moder).