1. John Gay

  Gay, John, 1685–1732, brittisk författare.
 2. Anna

  Anna, jungfru Marias moder enligt det apokryfiska Jakobsevangeliet, vilket också namnger fadern, Joakim.
 3. Benedikte

  Benedikte, född 1944, dansk prinsessa.

 4. Jämställdhetsombudsmannen

  Jämställdhetsombudsmannen, JämO, 1979–2008 statlig befattningshavare med uppgift att tillse att jämställdhetslagen efterlevdes.
 5. Olle Ohlsson

  Ohlsson, Olle, född 1928, silversmed.
 6. sörgårdsidyll

  sö`rgårdsidyll subst. ~en ~er ORDLED: sör-gårds--idyll-en
  Svensk ordbok
 7. mättnad

  mättnad, tillstånd då människan inte upplever något behov av att inta föda.
 8. ålderspyramid

  ålderspyramid, grafisk framställning av en populations fördelning på olika åldersklasser, t.ex. årsklasser; pyramiden visar antingen den procentuella fördelningen eller det absoluta antalet individer efter åldersklass (det sistnämnda kallas även antalspyramid).
 9. Piratförlaget Aktiebolag

  Piratförlaget Aktiebolag, Stockholm, bokförlag med utgivning av skönlitteratur för vuxna av främst svenska och nordiska författare.
 10. Anna själv tredje

  Anna själv tredje, bildframställning av den heliga Anna med Maria och barnet Jesus; se Anna (jungfru Marias moder).