1. tänka

  tänk`a verb tänkte tänkt, pres. tänker ORDLED: tänk-er SUBST.: tänkande (till 1); tanke (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 2. värde

  vä`rde subst. ~t ~n ORDLED: värd-et
  Svensk ordbok
 3. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. luft

  luft subst. ~en ~er ORDLED: luft-en
  Svensk ordbok
 5. hjärta

  hjärt`a subst. ~t ~n, best. f. genitiv sing. ibl. ~ns el. ~nes ORDLED: hjärt-at
  Svensk ordbok
 6. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 7. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok