1. stjärnhår

  stjärnhår, förgrenade hår som kan förekomma hos fanerogamer såsom drabor och gråfibbla.
 2. trädpiplärka

  trädpiplärka, Anthus trivialis, art i fågelfamiljen ärlor och piplärkor.

 3. oocysta

  oocysta, den encysterade zygoten i livscykeln hos protozostammen Apicomplexa.
 4. Giacomo Bresadola

  Bresadola, Giacomo, 1847–1929, italiensk botanist, präst i Trentino.
 5. tertialer

  tertialer, inre armpennor, grupp av vanligen tre eller fyra fjädrar på en fågels vingovansida innanför armpennorna.
 6. makrofossil

  makrofossil, fossil som kan identifieras utan mikroskop (någon mm eller större) och som därför kan upptäckas med blotta ögat ute i naturen.
 7. Björn Ursing

  Ursing, Björn, 1888–1973, biolog, lektor i biologi och kemi vid Högre allmänna läroverket för flickor på Norrmalm i Stockholm 1935–56.
 8. exsickat

  exsickat, en för vetenskapliga ändamål som bok utgiven samling av pressade och torkade växter, alger eller svampar, alla med tryckta namnetiketter.
 9. lånkar

  lånkar, Callitriche, släkte grobladsväxter med cirka 60 arter.
 10. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.