1. osteologi

  osteologi, läran om ryggradsdjurens skelett.
 2. blodfläcksanalys

  blodfläcksanalys, kriminalteknisk undersökning av intorkade spår för att undersöka om det är blod samt från vilken djurart och individ det kommer.
 3. maskininlärning

  maskininlärning, inom datavetenskapen studiet av algoritmer för datorinlärning baserat på stora mängder data i syfte att göra förutsägelser och prognoser.

 4. pollenanalys

  pollenanalys, analysmetod inom palynologin vilken omfattar artbestämning och frekvensberäkning av växters pollen (frö­mjölskorn) och sporer vilka blivit bevarade i geologiska och arkeologiska avlagringar.
 5. starrar

  starrar, Carex, släkte halvgräs som omfattar ca 1 000 arter fleråriga stråväxter och som har världsvid utbredning, särskilt i kalla och tempererade områden.
 6. höljeförsedda bakterier

  höljeförsedda bakterier, grupp dåligt kända bakterier, vars släktskap ofta är mycket avlägsen.
 7. Ernst Mayr

  Mayr, Ernst, född 5 juli 1904, död 3 februari 2005, tysk-amerikansk systematiker och evolutionsbiolog, av många ansedd som 1900-talets mest betydande.
 8. datering

  datering, fastställande av tillkomsttiden för någonting. Inom geologi och arkeologi avser datering att bestämma åldern hos föremål, händelser eller bildningar, ofta i syfte att upprätta en kronologi i jordens eller människans historia.
 9. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 10. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.