1. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 2. kelp

  kelp, askan efter förbränning av stora alger, främst brunalger.
 3. askeladd

  askeladd kallas ibland den yngste av tre bröder i folksagorna.
 4. Ganges

  Ganges är en flod i Indien och Bangladesh.
 5. aska

  aska är små fasta partiklar av glas och olika bergarter som kastas ut ur vulkaner.
 6. rosteldning

  rosteldning, eldning av fast bränsle på ett galler, rost, genom vilken aska faller ned.
 7. tefrokronologi

  tefrokronologi, geologisk och arkeologisk metod för datering, införd 1944 av Sigurður Thórarinsson.
 8. gravskick

  gravskick är sättet att begrava döda människor.
 9. kremering

  kremering innebär att man bränner en död persons kropp.
 10. svedjebruk

  svedjebruk, jordbruksform som innebär att skogen bränns och sedan nyttjas för odling.