1. Tiveden

  Tiveden är ett stort skogsområde på gränsen mellan Närke och Västergötland.
 2. äkta paddor

  äkta paddor, paddor, Bufonidae, familj stjärtlösa groddjur med knappt 350 arter.
 3. minneslund

  minneslund, del av kyrkogård där urnor sätts ned eller askan strös ut anonymt.
 4. Värmland

  Värmland är ett landskap i västra Svealand och gränsar till Norge i väster.
 5. torv

  torv, organogen (organisk) jordart, framför allt bildad av växtrester vilka finns kvar på den plats där växterna en gång levt.
 6. orficism

  orficism, orfism , antik grekisk religionsform som kan spåras tillbaka till 500-talet f.Kr. men sannolikt hade äldre anor.
 7. soda

  soda, trivialnamn för natriumkarbonat, Na 2CO 3.
 8. Amazonas

  Amazonas är ett mycket stort område kring Amazonfloden i Sydamerika.
 9. reningsriter

  reningsriter, avlägsnande av orenhet, t.ex. i det gamla Israel med tvagningar, bad och offer.
 10. aska

  aska är fasta partiklar som bildas när man förbränner organiskt material.