1. natriumkarbonat

  natriumkarbonat är en kemisk förening mellan natrium, kol och syre med den kemiska formeln Na 2CO 3.
 2. varmluftsmaskin

  varmluftsmaskin, varmluftsmotor, generellt varmgasmaskin, kolvmaskin som omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 3. Jan Fabre

  Fabre, Jan, född 1958, belgisk konstnär, koreograf och dramatiker.
 4. begravning

  begravning är dels att lägga en död människa i jorden, dels den högtid där man tar farväl av den döde.
 5. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 6. askmoln

  askmoln, stor ansamling av aska i atmosfären, vanligen bildad av vulkanisk aska som slungas upp i luften vid vulkanutbrott.
 7. glasörter

  glasörter, Salicornia, släkte amarantväxter med 26 arter, flertalet ettåriga örter men också några trädartade.

 8. jordbruk

  jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin.
 9. flogistonteorin

  flogistonteorin är en teori som kemister på 1700-talet använde för att förklara det som nu kallas

 10. Nicaragua

  Nicaragua, stat i Centralamerika.