1. ytfysik

  ytfysik, det område av den kondenserade materiens fysik som behandlar elektroniska och strukturella egenskaper för gränsskikt mellan en fast kropp och vakuum.
 2. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 3. CERN

  CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, European Laboratory for Particle Physics, internationell forskningsorganisation för partikelfysik på gränsen mellan Frankrike och Schweiz nära Genève.
 4. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 5. Fritz Lang

  Lang, Friedrich (Fritz), född 5 december 1890, död 2 augusti 1976, österrikisk-amerikansk filmregissör.
 6. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 7. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 8. abbreviatur

  abbreviatur, inom paleografin (läran om skriftens utveckling) symbol eller tecken som ersätter delar av ett ord som förkortats.

 9. Stefan Zweig

  Zweig, Stefan, född 28 november 1881, död 23 februari 1942, österrikisk författare.
 10. ytkemi

  ytkemi, den del av kemin som behandlar egenskaper hos gränsytor mellan olika faser, t.ex. gas–vätska, vätska–fast fas och gas–fast fas.