1. Samuel Hoare

  Hoare, Sir Samuel, från 1944 Viscount Templewood of Chelsea (Lord Templewood), 1880–1959, brittisk politiker.
 2. Giovanni Messe

  Messe, Giovanni, 1883–1968, italiensk militär, fältmarskalk 1943.
 3. Giorgio Perlasca

  Perlasca, Giorgio, 1910–92, italiensk affärsman som räddade judar undan förintelsen.
 4. Johannes Bjerg

  Bjerg, Johannes, 1886–1955, dansk skulptör, professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1945.
 5. långhårskatter

  långhårskatter, katter som har lång päls och som tidigare antogs härstamma från Centralasien och den långhåriga vildkattarten manul ( Felis manul).
 6. Verney Lovett Cameron

  Cameron, Verney Lovett, 1844–94, brittisk upptäcktsresande och affärsman, den förste som korsade Centralafrika från kust till kust.
 7. ocicat

  ocicat, amerikansk korthårig kattras i raskategori III.
 8. ekonomiska sanktioner

  ekonomiska sanktioner, handelsembargon, bojkotter, en stats eller internationell organisations avbrytande av ekonomiska förbindelser med annan stat för att uppnå politiska mål eller upprätthålla regler.
 9. handelskrig

  handelskrig, åtgärder för att tillfoga en fientlig stats handelsförbindelser största möjliga avbräck.
 10. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.