1. Abraham Mapu

  Mapu, Abraham, 1808–67, rysk-judisk författare.
 2. Abraham Pettersson

  Pettersson, Abraham, 1724–63, präst, kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma, Stockholm, från 1752.
 3. Abraham Wald

  Wald, Abraham, 1902–50, ungersk-amerikansk statistiker, professor vid Columbia University i New York från 1944.
 4. Abraham Bloemaert

  Bloemaert, Abraham, 1564–1651, nederländsk målare och grafiker, från ca 1593 verksam i Utrecht, vars italienskt influerade målarskola han bidrog till att grunda.
 5. Abraham Bosse

  Bosse, Abraham, 1602–75, fransk tecknare och grafiker, verksam i Paris från 1628.
 6. Abraham Berge

  Berge, Abraham, 1851–1936, norsk politiker (Venstre, från 1910 Frisinnede venstre), statsminister 1923–24.
 7. Abraham Goldfaden

  Goldfaden, Abraham, 1840–1908, judisk författare, född i Ukraina.
 8. Abraham Fraenkel

  Fraenkel, Abraham, 1891–1965, tysk-israelisk matematiker, mest känd för sitt bidrag, det s.k. ersättningsaxiomet, till en gängse axiomatisering av mängdteori, kallad Zermelo–Fraenkels system.
 9. Abraham Mankell

  Mankell, Abraham, 1802–68, sångpedagog, kyrkomusiker och musikskriftställare.
 10. Abraham Cahan

  Cahan, Abraham, 1860–1951, amerikansk journalist och författare av polsk-judisk härkomst, invandrad till USA 1882.