1. Abraham Sahlstedt

  Sahlstedt, Abraham Magni, 1716–76, språkman, kritiker och politiker, utnämnd till kunglig sekter 1756.
 2. Abraham Gustafschöld

  Gustafschöld (före adlandet 1772 Hellichius), Abraham, 1722–92, militär och politiker, generallöjtnant 1792.
 3. Abraham Ortelius

  Ortelius (egentligen Ortels), Abraham, 1527–98, flamländsk kartograf.
 4. Abraham Cabiljau

  Cabiljau, Abraham, 1571–1645, nederländsk-svensk köpman och ämbetsman.
 5. Abraham Wuchters

  Wuchters, Abraham, född ca 1612, död 1682, nederländsk konstnär och ritmästare, länge verksam i Danmark.
 6. Abraham Calovius

  Calovius (egentligen Kalau), Abraham, 1612–86, tysk luthersk teolog.
 7. Karl Abraham

  Abraham, Karl, 1877–1925, tysk psykoanalytiker, lärjunge till Freud.
 8. Paul Abraham

  Abraham, Paul, 1892–1960, ungersk operettkompositör.
 9. Abraham de Moivre

  de Moivre, Abraham, 1667–1754, fransk-engelsk matematiker och sannolikhetsteoretiker.
 10. Abraham de Broen

  de Broen, Abraham, 1759–1804, skådespelare och teaterledare.