1. pigmentering

  pigmentering, av endogena och exogena pigment orsakad färg hos organismers hud, hår m.m.
 2. Pearson plc

  Pearson plc, London, brittisk mediekoncern grundad specialiserad på bokutgivning och utbildning, grundad 1844.

 3. Richard Steele

  Steele, Sir Richard, 1672–1729, brittisk (irländsk) författare och journalist.
 4. Guy’s Hospital

  Guy’s Hospital i London, berömt sjukhus som byggdes 1721 på initiativ av boktryckaren och finansmannen Thomas Guy (död 1724).
 5. Ambrose Philips

  Philips, Ambrose, 1674–1749, brittisk poet.
 6. Prentice Hall

  Prentice Hall, tidigare brittiskt bokförlag, grundat 1913 av Charles Gerstenberg och Richard Ettinger.
 7. eponym

  eponym, benämning på ett organ, en sjukdom e.d. som innehåller ett personnamn.
 8. Charles Édouard Brown-Séquard

  Brown-Séquard, Charles Édouard, 1817–94, fransk läkare, professor i fysiologi vid Collège de France i Paris från 1878.
 9. Mauritius

  Mauritius, stat i Indiska oceanen.

 10. Carl Carleson

  Carleson, Carl, 1703–61, skriftställare, ämbetsman.