1. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 2. tidigmodern tid

  tidigmodern tid kallas en period i Europas historia som börjar kring år 1500 och slutar 1789.
 3. Amy Klobuchar

  Klobuchar, Amy född 1960, amerikansk jurist, politiker (demokrat), senator i Minnesota 2007–20. 

 4. Thomas Mann

  Mann, Thomas, född 6 juni 1875, död 12 augusti 1955, tysk författare, Nobelpristagare 1929.

 5. Cort Adeler

  Adeler ( Adelaer), Cort, 1622–75, dansk sjömilitär, född i Norge.
 6. dräkt

  dräkt, en uppsättning kläder som bärs av en person samtidigt, eller ett plagg som utgör enda beklädnad.
 7. états généraux

  états généraux, generalständerna, Frankrikes riksförsamling under l’ancien régime.
 8. genealogi

  genealogi, dels släktvetenskapen, dels dess praktiska resultat i form av släktregister.
 9. bondeståndet

  bondeståndet, benämning på det fjärde ståndet i den svenska ståndsriksdagen.
 10. frälse

  frälse, ursprungligen den enskilde bondens frihet (i motsats till trälens ofrihet) men snart liktydigt med vissa samhällsgruppers frihet från skatter till kronan, ibland också från statlig inblandning.