1. furste

  furste kan betyda kung, drottning, kejsare eller liknande.
 2. Kristian III

  Kristian III (danska Christian III), född 12 augusti 1503, död 1 januari 1559, kung av Danmark–Norge från 1534, son till Fredrik I och Anna av Brandenburg.
 3. friherre

  friherre (efter tyska Freiherr), i Sverige adelstitel i rang efter greve.
 4. adelsprivilegier

  adelsprivilegier, förmåner, oftast lagstadgade särrättigheter, som förr tillkom adelsståndet.
 5. Alsnö stadga

  Alsnö stadga, dokument, utfärdat av kung Magnus Birgersson (Ladulås) på kungsgården Alsnö på nuvarande Adelsö i Mälaren.
 6. lågadel

  lågadel, vedertagen benämning på obetitlad adel.
 7. högadel

  högadel, rangbenämning i Sverige på grevar och friherrar, dvs. betitlad adel; i andra länder även på hertigar, markiser m.fl.
 8. Tyska orden

  Tyska orden, tyska Deutscher Orden, latin Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum, andlig riddarorden grundad av köpmän från Bremen och Lübeck under belägringen av Acre (nuvarande Akko) 1189–90.
 9. Fältskärns berättelser

  Fältskärns berättelser, samlingsnamn för en rad historiska berättelser av den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius, publicerade 1851–66 i följetongsform, i bokform i fem delar, publicerade 1853–67.

 10. Johan utan land

  Johan utan land (engelska John Lackland), 1167–1216, kung av England från 1199, son till Henrik II.