1. Ulf Adelsohn

  Ulf Adelsohn är en politiker som var partiledare för Moderaterna från 1981 till 1986.
 2. Lena Adelsohn Liljeroth

  Adelsohn Liljeroth, Lena, född Liljeroth 1955, politiker (moderat), riksdagsledamot 2002–14, kulturminister 2006–14.
 3. Fria Moderata Studentförbundet

  Fria Moderata Studentförbundet, partipolitiskt obunden, allmänborgerlig studentorganisation, grundad 1942 som Sveriges Konservativa Studentförbund.
 4. Moderata samlingspartiet

  Moderata samlingspartiet, eller Moderaterna, är ett politiskt parti i Sverige.

 5. Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet, del av Regeringskansliet.
 6. Mats Hellström

  Hellström, Mats, född 1942, politiker (socialdemokrat), statsråd 1983–91, landshövding i Stockholms län 2002–06.
 7. Utbildnings- och kulturdepartementet

  Utbildnings- och kulturdepartementet, del av Regeringskansliet 2004–06, tillkom genom en sammanslagning av utbildnings- och kulturdepartementen i samband med regeringsombildningen i november 2004.
 8. Makode Linde

  Linde, Makode, född 1981, konstnär och musiker.
 9. Stockholms län

  Stockholms län, län i östra Svealand, omfattande östra Uppland och östligaste Södermanland (Södertörn) samt från och med 1968 Stockholms stad, som tidigare lydde under överståthållaren.

 10. Kommunikationsdepartementet

  Kommunikationsdepartementet, del av regeringskansliet 1920–98.