1. Hanns Eisler

  Eisler, Johannes ( Hanns), 1898–1962, tysk tonsättare och musikteoretiker.
 2. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 3. Max Horkheimer

  Horkheimer, Max, 1895–1973, tysk filosof.
 4. Herbert Marcuse

  Marcuse, Herbert, 1898–1979, tysk filosof och politisk teoretiker.
 5. Suhrkamp Verlag

  Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, tyskt förlag, grundat 1950 av Peter Suhrkamp, bl.a. med stöd av Hermann Hesse.
 6. estetik

  estetik, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.
 7. kontinental filosofi

  kontinental filosofi, filosofisk tradition som brukar kontrasteras mot den analytiska filosofin. Namnet kontinental filosofi kommer från de analytiska, främst anglosaxiska, filosofernas benämning på strömningar i främst Tyskland och Frankrike som de vände sig mot.
 8. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 9. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 10. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.