1. Adrian Piper

  Piper, Adrian, född 1948, amerikansk filosof, konstnär och konstteoretiker.
 2. Adrian Boult

  Boult, Sir Adrian, 1889–1983, brittisk dirigent.
 3. Edgar Adrian

  Adrian, Edgar, från 1955 Baron Adrian of Cambridge (Lord Adrian), 1889–1977, brittisk fysiolog, verksam vid universitetet i Cambridge (under olika perioder professor, Master vid Trinity College och universitetets kansler).
 4. Greta Adrian

  Adrian, Greta, född Borg, 1893–1981, var liksom sin make Sam Adrian ( 1882–1956), gymnastiklärare i Örebro och framstående ledare inom den frivilliga gymnastiken.
 5. Adriana

  Adriana, kvinnonamn, femininform av Adrian.
 6. Adrianopel

  Adrianopel, äldre namn på staden Edirne i europeiska Turkiet.
 7. Gösta Adrian Nilsson

  Nilsson, Gösta Adrian, GAN, konstnär, se Adrian-Nilsson.
 8. Adriano da Bologna

  Adriano da Bologna, italiensk tonsättare, organist och musikteoretiker, se Banchieri.
 9. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 10. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.