1. afrikanisera

  afrikanisera, frigöra område i Afrika från utländskt, i synnerhet västerländskt, inflytande.
 2. afrikan

  afrikan, invånare i Afrika; ordet används i allmänhet om den svarta befolkningen söder om Sahara.
 3. Afrikas stjärnor

  Afrikas stjärnor, stenar från den berömda Cullinan­diamanten.
 4. afrikansk ek

  afrikansk ek, bongossi, bongosi, azobé, ekki, Lophira procera (syn. L. alata), art i familjen ochnaväxter.
 5. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 6. afrikanskt elefantgräs

  afrikanskt elefantgräs, Pennisetum purpureum, art i växtfamiljen gräs.
 7. Afrikanska spelen

  Afrikanska spelen, Panafrikanska spelen, Allafrikanska spelen, större återkommande, OS-liknande idrottstävling, öppen för alla länder på den afrikanska kontinenten.
 8. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 9. världsdel

  världsdel, en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordytan.

 10. diaspora

  diaspora kallas förhållandet att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en annan religion.