1. struts

  struts, afrikansk struts, Struthio camelus, den enda arten i ordningen strutsfåglar (se dock strutsartade fåglar).
 2. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 3. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.
 4. kontinent

  kontinent, stor sammanhängande landmassa eller världsdel.
 5. tsunami

  tsunami, långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

 6. Spanien

  Spanien är ett land i södra Europa.

 7. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 8. u-land

  u-land, kortform av underutvecklat land eller, med ett mer positivt synsätt, utvecklingsland.
 9. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 10. nötkreatur

  nötkreatur är en art oxdjur.