1. buffel

  buff´el subst. ~n bufflar ORDLED: buffl-ar
  Svensk ordbok
 2. central

  2centra´l adj. ~t ORDLED: centr-al
  Svensk ordbok
 3. mörk

  mörk adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. intresse

  intress`e subst. ~t ~n ORDLED: intr-ess-et
  Svensk ordbok
 5. zon

  zon subst. ~en ~er ORDLED: zon-en
  Svensk ordbok
 6. koloni

  koloni´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: kol-on-in
  Svensk ordbok
 7. täcka

  täck`a verb täckte täckt, pres. täcker ORDLED: täck-er SUBST.: täckande, täckning
  Svensk ordbok
 8. värld

  värld [vä´rd] subst. ~en ~ar ORDLED: värld-en
  Svensk ordbok
 9. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok