1. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 2. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 3. u-land

  u-land, kortform av underutvecklat land eller, med ett mer positivt synsätt, utvecklingsland.
 4. nötkreatur

  nötkreatur är en art oxdjur.
 5. sjö

  sjö eller insjö är en vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.
 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 8. korallrev

  korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer.

 9. rasism

  rasism är en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut.
 10. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.