1. Gustaf Retzius

  Retzius, Gustaf, 1842–1919, anatom och tidningsman, professor vid Karolinska Institutet 1877–90, ledamot av Svenska Akademien från 1901; son till Anders Retzius.
 2. mamsell

  mamsell, äldre benämning på och titel för en ogift kvinna.
 3. Robert Aschberg

  Aschberg, Robert, född 1952, journalist och TV-man; sonson till Olof Aschberg.
 4. journalistik

  journalistik, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna.
 5. Rocky

  Rocky, skämtserie av Martin Kellerman, gjord främst för dagspress.

 6. Argus

  Argus, liberal oppositionstidning utgiven i Stockholm 1820–36.
 7. John Landquist

  Landquist, John, född 3 december 1881, död 2 april 1974, litteraturforskare och kritiker, professor i pedagogik och psykologi i Lund 1936–46.
 8. journalist

  journalist, person som yrkesmässigt framställer eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, magasin, TV, radio eller på internet.

 9. Agneta Pleijel

  Pleijel, Agneta, född 1940, författare och kulturjournalist, kulturredaktör på Aftonbladet 1975–79, professor vid Dramatiska institutet sedan 1992; dotter till Åke Pleijel, sondotter till Henning Pleijel.

 10. Guldbollen

  Guldbollen, årlig utmärkelse till Sveriges främste manlige fotbollsspelare, utdelad av Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Stockholms-Tidningen 1946–65 och Aftonbladet sedan 1966.